Vad gör Region Värmland 2015? | Region Värmland

Vad gör Region Värmland 2015?

[NYHET] Det finns beskrivet i den nya verksamhetsplan som regionfullmäktige nu har antagit. Bland annat kommer vi stödja utvecklingen av nya projekt, inom ramen för den nya strukturfondsperioden, och fortsätta arbeta för att Värmlandsstrategin ska engagera och genomföras av så många som möjligt i Värmland. 

Läs verksamhetsplanen 2015-2017 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 6 MB)

Alla verksamheter på Region Värmland har nu gått igenom vad de ska prioritera att jobba med under 2015.
Det handlar bland annat om att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar, kommunerna och landstinget, att ta del av EU:s sektorsprogram, att fortsätta arbeta för bättre förbindelser med Oslo och att göra en handlingsplan för hur vi ska jobba med att påverka EU-arbetet för Värmlands räkning under perioden 2015-2020.
Jämställdhet, kompetensmatchning, näringslivsutveckling och forskning och innovation är andra viktiga områden.

Region Värmlands fem folkhögskolor kommer att arbeta för att höja utbildningsnivån i Värmland och förbättra kompetensmatchningen.
Bland annat har skolorna som mål att öka antalet deltagare som får grundläggande behörighet till fortsatt utbildning. Därför ska de specialpedagogiska insatserna öka och fler ska få möjlighet att studera både på folkhögskola och universitet för att få en lättare övergång.
Folkhögskolorna jobbar också för ett rikare kulturliv och bättre hälsa, i linje med Värmlandsstrategins mål.

Region Värmlands Kulturcentrum kommer särskilt att satsa på till exempel samverkan med de fria kulturskaparna, studieförbunden och folkhögskolorna samt skolan. Kulturcentrum ska också arbeta med att skapa bättre förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande och företagande.
Värmlandsarkiv kommer bland annat att fortsätta sitt arbete med att göra informationen mer användarvänlig och bidra till ökad tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

När det gäller kollektivtrafik satsar Region Värmland på att förbättra förutsättningarna så att fler i Värmland väljer att resa kollektivt. Det är också viktigt att främja forskning och utveckling inom kollektivtrafiken.

Mediecenter kommer fortsätta utveckla utbudet för pedagoger och elever på sin internetportal, där man kan söka och boka material.
Även Kurs- och konferensverksamheten fortsätter att utveckla sitt utbud av kurser.