Ringar på vattnet för kvinnors företagande | Region Värmland

Ringar på vattnet för kvinnors företagande

[NYHET] I torsdags arrangerade Region Värmland avslutningskonferens för programmet Främja kvinnors företagande. Dagen gav många goda exempel på hur samarbeten mellan företagare kan utveckla affärsmodeller, leda till nyanställningar, skapa nya företag och stärka näringslivet i Värmland. 

En motor med fyra cylindrar

ALMI och Stiftelsen Inova, fanns på plats för att presentera sina projekt under konferensen. I Inovas projekt, Bättre affärer med tillväxtmotor, har tio värmländska företag som drivs av kvinnor fått ta del av extern kompetens. Tillväxtmotorn består av fyra personer från näringslivet, två kvinnor och två män, som var och en bidrar med särskild kompetens inom ekonomi, försäljning, process och strategi. Tillsammans belyser de problem och möjligheter ur olika perspektiv för att hjälpa företagaren utveckla sin verksamhet. Målet är tillväxt och ökad lönsamhet. 

– Mikroföretag med jämställda styrelser, med personer med olika kompetenser, har högre tillväxt jämfört med mikroföretag som inte har det. Idag finns det 922 373 mikroföretag i Sverige. Skulle de kunna anställa skulle det skapa massor av jobb och bättre tillväxt, säger Anette Rhudin, från Inova, som jobbar med tillväxtmotorn.

Under projekttiden har de tio företagen sammanlagt ökat omsättningen från 15 939 342 kronor till 22 277 189 kronor. Antalet anställda har ökar från 66 till 88 personer.

Anna Dahlén, som driver smyckesföretaget Anna Gerd, är en av de personer som fått ta del av tillväxtmotorns kompetens.

– Det har verkligen varit en spännande resa. Vår motor har bidragit till att vi har sett oss själva från ett nytt perspektiv, vilket ökat självförtroendet. Samarbetet har också gett ökad kunskap, ökad struktur och ett ökat fokus. Dessutom har vi haft väldigt roligt tillsammans, berättar Anna. 

Utveckla och förnya

Syftet med programmet är att genom projekt utveckla värmländska företag som drivs av kvinnor. Uppdraget kommer från regeringen med målet att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv, genom att fler kvinnor utvecklar och driver företag. Under programperioden har elva aktörer i Värmland beviljats projektmedel. Minst fyra av projekten planerar att söka vidare finansiering i strukturfonderna, som öppnar sin utlysning i januari 2015.

– Det känns inspirerande att många projekt vill leva vidare genom att söka projektmedel via strukturfonderna, säger Gunilla Evers, beredningssekreterare, Region Värmland.

Avtackning av ambassadörer

I slutet av dagen avtackades också elva företagare i Värmland som engagerat sig som ambassadörer i projektet. Ambassadörernas uppgift är att sprida kunskap och väcka intresse för entreprenörskap genom att dela med sig av sina erfarenheter av att driva företag. EvaLena Heinered från Grums, är frilansande kommunikatör, och en av projektets ambassadörer. Sammanlagt har hon utfört 49 gästföreläsningar och träffar under projektperioden.

– Känslan att blåsa luft under vingarna på någon som när en dröm om att bli företagare är fantastisk. Många vill, men vet inte hur, eller vilket stöd det finns i form av andras erfarenheter, riktat stöd, utbildningar och mentorskap. Nätverk är också viktigt för att lyckas, berättar EvaLena.

I hela landet har 800 företagare engagerat sig som ambassadörer och sammanlagt har ambassadörerna träffat och diskuterat företagande med 170 000 personer.

Främja kvinnors företagande är ett 4-årigt program som avslutas 2014.