Checklista för att fallsäkra hemmet | Region Värmland

Checklista för att fallsäkra hemmet

[NYHET] I förra veckan granskade SVT i en serie inslag allvarliga fallskador bland äldre (#frittfall). Fallskador är ett stort folkhälsoproblem och hela tre fjärdedelar av alla olyckor sker i den egna bostaden. Det väcker frågor om vad jag som enskild kan göra i mitt eget hem för att minimera fallrisken. 

Som en del av Seniorval.se:s arbete för att öka kunskapen kring seniorers bostadssituation har det tagits fram en checklista för att hjälpa personer, oavsett bostad, att fallsäkra hemmet.

Förhoppningen är att checklistan, som ger konkreta tips på åtgärder i hemmet, kan hjälpa till att minimera riskerna för att råka ut för en fallskada. 

Till checklistan

Listan är kvalitetsgranskad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)