En konferens för alla | Region Värmland

En konferens för alla

[NYHET] Den 25 november arrangerade Region Värmland och medarrangörer Kulturforum – en konferens om tillgänglighet, hälsa och hinder, som präglades av att ge en ny syn på samhället och dess begränsningar. Föreläsarna kom från olika kulturella världar, där både forskare, arrangörer och utövare fanns representerade. Över 200 deltagare från både organisationer, föreningar och politiken deltog i konferensen. 

Dagen innehöll exempel från de som har påbörjat arbetet mot ett kulturliv för alla, forskningsresultat som visar kulturens positiva effekter och kulturutövare och personer med funktionsnedsättningar deltog i såväl publiken som i programmet. Förhoppningsvis är detta starten för att tillgänglighet och delaktighet ska bli en självklarhet i det framtida kulturarbetet. 

Exempel från forskningen och hur kulturen påverkar vår hälsa visade Britt-Maj Wikström, professor vid Høgskolen i Oslo och Akershus. Hon pratade om bildkonstens inverkan på vårt välmående. Även musiken kan hjälpa oss att må bättre och bli friskare vilket både Rickard Åström, pianist och kompositör, och Alexandra Ullsten, musikterapeut på Landstinget i Värmland, visade på i sina föredrag. 

Kulturrådet, som representerades av Karin Westling, talade bland annat om hur arrangörer under 2013 har tagit fram handlingsplaner för hur fler ska kunna ta del av kulturlivet utifrån sina individuella förutsättningar. Föredraget väckte många engagerade frågor och tankar hos åhörarna. 

Hela konferensen hade genomgående en tanke om tillgänglighet. Det pratades inte bara om tillgängligheten utan konferensen var även anpassad så att så många som möjligt kunde ta del av den. Mikrofon användes genomgående för att alla skulle höra, texttolkning fanns att tillgå vid föredragen, tvålen på toaletterna var parfymfri och lokalerna valdes i åtanke för att även rullstolsburna enkelt kunde ta sig runt. Även lunchen var framtagen för att alla skulle kunna ta del av den. Ingen specialkost serverades utan alla åt samma måltid då den tagits fram genom att ta hänsyn till allas kostönskemål. 

Emilia Wärff berörde många då hon berättade om sin tuffa resa till den hon är idag. Som ryggmärgsskadad och rullstolsburen har hon mött många hinder. Hon har kämpat för att få och kunna göra det hon vill – dansa och designa. Idag arbetar hon som designer med fokus på att göra sjukhusmiljöer mer inbjudande och dansar danskompaniet Spinn på halvtid. 

Tekniska museet berättade om deras nya science center som öppnar 2015. Anna Ahlstrand och Åsa Lindgren berättade om projektet och om hur de genom ett nära samarbete med barn och unga, som i slutändan är de som ska besöka utställningen, har tagit fram ett center som alla har möjlighet att ta del av utifrån sina egna individuella funktionsförutsättningar. 

Under hela konferensen fanns även möjligheten att besöka Upplevelsetorget. Där berättade verksamheter om hur de arbetar med att hjälpa personer med funktionsnedsättningar – fysiska som psykiska, hur de arbetar med kulturen och om vilka verktyg det finns att tillgå för att underlätta och möjliggöra mångas vardag. Du kunde exempelvis prova att använda ögonen för att måla och prova att slöjda minneskorgar med föremål som kan locka till beröring.

 MEDVERKANDE UNDER DAGEN: 

Tomas Riste, regionråd Region Värmland 

Britt-Maj Wikström, professor vid Høgskolen i Oslo och Akershus 

Emilia Wärff, professionell dansare i Danskompaniet Spinn

Alexandra Ullsten, musikterapeut på Landstinget i Värmland

Karin Westling, handläggare på Statens Kulturråd

Anna Ahlstrand, tillgänglighetsresearcher och Åsa Lindgren, projektledare på Tekniska museet

Lena Gynnemo, projektledare för Kultur som minnesmiljö 

Rickard Åström, pianist och kompositör

PÅ UPPLEVELSETORGET

Slöjd för alla: Carina Olsson, länshemslöjdskonsulent, Region Värmland och Annika Eriksdotter, konstnär
Konst i vårdmiljöer: Anna Åberg och Maria Andrén, Landstinget i Värmland
Måla med ögonen – en interaktiv konstinstallation: Carl Thomé och Sophia Bäckström, studenter på Kungliga Tekniska Högskolan
Bibliotikarie on-call – sjukhusbibliotekens roll: Gittan Classen och Marie-Louise Eriksson, Landstinget i Värmland
Projektet Olika Avtryck: Karin Bohlin Hogen och Lotta Lundgren, Ingesunds folkhögskola

Moderatorer för dagen var Josefin Berger, Kulturutvecklare på Region Värmland och Leif Nahnfeldt, kulturkoordinator på Karlstads universitet.

MATERIAL FRÅN KONFERENSEN:

Taktil foto – Våga se! 
Utopia – Funktek 
Alzheimerfonden – Möten med minnen 
Antologin: Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv 
Landstinget i Västernorrland – syntolkade arrangemang 
Film: Landstinget i Kalmar  – bra bemötande i fokus

Kulturforum arrangerades på Karlstad CCC den 25 november 2014. Arrangörer för konferensen var Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Karlstads kommun och Handikappförbunden Värmland.

Läs mer om vad konferensen innehöll i programbladet (öppnas i nytt fönster) (pdf, 994 kB)