Mot grönare vägtransporter | Region Värmland

Mot grönare vägtransporter

[NYHET] Region Värmland planerar ett Interreg-projekt för fossilfria transporter i Inre Skandinavien. Region Värmland tillsammans med Gävleborg, Dalarna och Akerhus och Hedmark i Norge formar nu det tänkta Interreg-projektet Green Drive Region. 

Missa inte chansen för dig och din organisation att anmäla intresse! 

Gå in på greendriveregion.com 

Där finns kort film om projektet, mer info och kontaktuppgifter.