Lars Christensen föreslås bli ny regiondirektör | Region Värmland

Lars Christensen föreslås bli ny regiondirektör

[PRESSMEDDELANDE] Lars Christensen föreslås bli ny regiondirektör. Det står klart efter regionstyrelsens möte igår. Förslaget har MBL-förhandlats med fackförbunden under fredagsförmiddagen och det som återstår nu är att förhandla anställningsvillkoren, sedan ska regionstyrelsens arbetsutskott fatta det formella beslutet.

Lars Christensen, som idag är biträdande regiondirektör, föreslås bli ny regiondirektör efter avgående Gunnar Tidemand. Under fredagsförmiddagen har förslaget MBL-förhandlats med fackförbunden.
Regionstyrelsen var enig om beslutet, och regionstyrelsens arbetsutskott har fått i uppdrag att förhandla om anställningsvillkoren med Lars Christensen och att ta det formella beslutet om tillsättningen, förutsatt att de kommer överens i sina förhandlingar. Nästa möte för regionstyrelsens arbetsutskott är den femte februari.
Inför regionstyrelsen fanns två kandidater att ta ställning till, men sammantaget enades styrelsen, efter att ha tagit in intervjugruppernas synpunkter, om att föreslå Lars Christensen som ny regiondirektör för Region Värmland.

Övriga beslut i korthet – regionstyrelsen 29 januari 2015

2,5 miljoner för att öka tillväxten i solo- och mikroföretag
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 2500 000 kronor till stiftelsen Inova i Wermland för projektet Tillväxtmotor. Projektet ska öka tillväxt och sysselsättning i solo- och mikroföretag i Värmland genom att tillföra strategiskt företagsstöd och externa nätverk i form av tillväxtmotorer. Målet är att få fler företag med en uttalad tillväxtvilja att utvecklas.

Almi Företagspartner Värmland AB får 2,7 miljoner till rådgivningsprojekt
Regionstyrelsen beviljade Almi Företagspartner Värmland AB 2 750 000 kronor för projekt Tillväxt och lönsamhet – rådgivning i befintliga företag. Syftet är få fler företag att växa genom rådgivning i tillväxtfrågor vilket i sin tur ska leda till fler arbetstillfällen i Värmland.

3, 9 miljoner till Visit Värmland Ekonomisk Förening.
Visit Värmland ekonomisk förening beviljades 3 900 000 kronor för projekt IDA, Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft. Projektet ska öka förutsättningen för fler livskraftiga företag och ett hållbart företagande inom besöksnäringen i Inre Skandinavien genom att fokusera på ökad internationalisering.