Idag invigs Region Värmland European Office | Region Värmland

Idag invigs Region Värmland European Office

[PRESSMEDDELANDE] Ökade möjligheter till snabb och tidig information om kommande förändringar. Bättre förutsättningar att kunna påverka beslut.
Det är två av de viktigaste argumenten för att vara på plats i Bryssel. Därför invigs idag Region Värmland European Office i Bryssel.

Värmland har länge arbetat aktivt med EU-frågor, och det är ett arbete som har lyckats väl. Under den senaste programperioden som avslutades 2013 tog Värmland hem runt en miljard kronor från EU:s medel för sammanhållningspolitiken.
Nu är vi i början av en ny programperiod. De 16 värmländska kommunerna, Landstinget i Värmland och Region Värmland har analyserat sina framtida behov och kommit fram till att länet har mycket att vinna genom att vara på plats i Bryssel.
– Det är i Bryssel många av besluten som rör regioner och kommuner fattas. Är vi på plats där är det också lättare att påverka de besluten till Värmlands fördel. Vi får också bättre och snabbare information om de förändringar som är på gång, säger regionrådet Tomas Riste.
Därför öppnades Region Värmland European Office i Bryssel vid årsskiftet och idag invigs det. Kontoret kommer att ha två huvuduppgifter: att arbeta med strategisk utveckling och med projektutveckling.
Strategisk utveckling handlar bland annat om att vara ett stöd i frågor som rör hela länet och vid tillfällen då det finns ett värde av att Värmland talar med en röst. Hit räknas även att arbeta för att påverka EU:s beslutsprocess i en riktning som är positiv för Värmland.
Att arbeta med projektutveckling på plats i Bryssel är särskilt viktig när det kommer till projekt i de så kallade sektorsprogrammen. För att få tillgång till de medlen krävs att kommuner och regioner i olika länder samarbetar. I Bryssel finns de nätverk och kontakter som är nödvändiga.
Region Värmland European Office placeras organisatoriskt under Region Värmland och det blir ett komplement till det EU-arbete som sker på hemmaplan.
– Kontoret blir en möjlighet för Värmlands 16 kommuner och landsting att kunna få stöd i sitt arbete med EU-frågor, något som de flesta mindre kommuner inte klarar på egen hand, säger regionråd Stina Höök.

Kontakt
Tomas Riste, regionråd, 054-701 10 11
Stina Höök, regionråd, 054-701 10 12

Fakta | EU:s sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitiken är EU:s politik för utveckling av Europas regioner. Sammanhållningspolitiken genomförs i programperioder om sju år och omfattar cirka 325 miljarder euro för åren 2013–2020, vilket motsvarar en tredjedel av EU:s budget. För Värmlands del innebär det bland annat cirka 2,5 miljarder kronor som är sökbara via Regionalfonden, Europeiska Socialfonden och Interreg Sverige – Norge. Utöver dessa medel finns också de så kallade sektorsprogrammen med stora möjligheter till finansiering för kommunal och regional utveckling.