Regionstyrelsen i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Regionstyrelsen 19 februari 2015.

Entreprenörskapsstrategi antagen

Som en del i arbetet med målen i Värmlandsstrategin har Region Värmland tagit fram en entreprenörskapsstrategi för perioden 2015–2020. Bakgrunden till strategin är att det företagsstödjande systemet i Värmland har en stark önskan om en tydlig styrning av stödsystemet i länet.
Syftet med strategin är att få bättre effekt på varje satsad krona som beviljas till företagsstödjande systemet och att skapa en samordning mellan aktörer och och därmed ett tydligare erbjudande till entreprenörer och företagare.

700 000 till projektet Kultur på landsbygd
Regionstyrelsen beviljade 700 000 kronor till Riksteatern Värmland för projektet Kultur på landsbygd 2, fas 4. Projektet ska bland annat skapa kontinuerliga kulturaktiviteter på små scener och orter i Värmland. Projektet ligger i linje med åtgärden ”Ett rikare kulturliv” i Värmlandsstrategin.

Minskning av statsbidrag fördelas lika
Statens kulturråds statsbidrag till landets regioner och landsting var i år 1,5 procent längre än föregående år. För Region Värmlands del innebär det 751 000 kronor mindre att fördela till verksamheter i länet under år 2015. Regionstyrelsen beslutade att fördela denna minskning procentuellt lika mellan verksamheterna. För exempelvis Wermland Opera innebär det en minskning med 536 000 kronor medan Värmlands Museum får 95 000 kronor mindre.

Styrkommittén för Interreg Sverige-Norge 2014-2020
Regionstyrelsen valde Claes Pettersson (S), Ann-Katrin Järåsen (S) och Fredrik Larsson (M) som ordinarie ledamöter och Daniel Schützer (S), Monica Gundahl (S) och Johanna Söderberg (C) som ersättare i styrkommittén för Interreg Sverige-Norge 2014-2020.

Kontakt
Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11
Stina Höök, regionråd, 054-701 10 12