Programmet klart för DigIT Värmland | Region Värmland

Programmet klart för DigIT Värmland

[NYHET] Nu är programmet för DigIT Värmland klart – en bred regional kraftsamling kring den digitala omställningen. DigIT Värmland hålls onsdag 29 april på Karlstad CCC och vänder sig till alla leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet. 

DigIT Värmland är den första breda kraftsamlingen i regionen kring den digitala omställningen som presenteras av IT-stiftelsen Compare i samarbete med Almi Företagspartner, Ett gemensamt e-samhälle i Värmland, Handelskammaren Värmland, Inova, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Paper Province, Region Värmland och Stål & Verkstad.

Dagen innehåller bland annat ett 40-tal seminarier, ett 35-tal partners som utställare – och en middag med utdelning av priser till årets bästa digitala insatser. 

Målet är att DigIT Värmland ska bli en årligen återkommande bred mötesplats för både leverantörer som användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. 

Ta del av hela programmet och anmäl dig på Compares webbplats