Drömsommarjobbet 2015 | Region Värmland

Drömsommarjobbet 2015

[NYHET] Sommarjobba med dans, film, slöjd eller som arrangör! Under fyra sommarveckor får du möjligheten att jobba tillsammans med professionella handledare. Låter det spännande? Ansök senast den 6 april!

Sommarpraktiken är avsedd för dig i gymnasieåldern, det vill säga du som går ur grundskolan årskurs 9, eller årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. Under fyra sommarveckor får du möjligheten att jobba tillsammans med professionella handledare.Rekrytering till sommarpraktiken sker bland ungdomar skrivna i Värmlands län med undantag för nio stycken av dansinriktningens praktikanter. 

Praktiken kommer att vara förlagd till Ungdomens Hus (UNO) i Karlstad och pågår 22 juni -18 juli. Den är baserad på sex timmar arbetsdag med en ersättning på 56 kr/tim (inkl. sem. ersättning). En eftermiddag/kväll i veckan arrangeras ett gemensamt möte för alla praktikanter och handledare. Vid dessa tillfällen arrangeras föreläsningar och samtal i olika ämnen kopplade till praktikens inriktning som exempelvis utbildning, arbetsmarknad, entreprenörskap och kommunikation.

Arbetet med Drömsommarjobbet 2015 sker i samarbete med Resurscentrum för jämställd tillväxt på Region Värmland. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om att kommunicera jämlikt.

Film

Under praktiken får du producera egna dokumentärer och få en orientering om dokumentärfilm, reportage och filmbranschen. Sommarpraktiken avslutas med en visning av filmerna. Filmerna brukar också delta på filmfestivalen Filmörnen samt visas under Karlstads kulturnatt.

Antal praktikanter: 8
Antal handledare: 1

Dans

Ungdomar med dansintresse får under praktikperioden, under yrkesmässiga förhållanden arbeta med ett dansverk tillsammans med en professionell koreograf. Varje dag under praktikperioden arrangeras lunchdisco på Stora Torget där deltagare i danspraktiken och allmänheten bjuds in att delta. Praktiken avslutas med åtta offentliga framträdanden på Stora Torget i Karlstad samt två stycken i KBABs bostadsområden.

Antal praktikanter: 11 (+ 9 bosatta utanför Värmland)
Antal handledare: 1 (+1 assistent)

Slöjd

Praktikperioden ska ge en inblick i hur det är att arbeta som professionell slöjdare och konsthantverkare. Under fyra veckor utforskas olika textila tekniker såsom maskinstickning, tovning och screentryck. Du utforskar tillsammans med handledarna det textila hantverkets möjligheter. Frågor som kommer att tas upp är bland andra: Hur skapas mötesplatser för slöjd? Praktikperioden avslutas med gemensam redovisning i form av slöjd på offentlig plats i Karlstad.

Antal praktikanter: 6 st
Antal handledare: 1 st

Arrangörskap

Ung kultur möts (UKM) är en ideell förening som skapar mötesplatser i form av festivaler där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. UKM-festivaler har arrangerats i Värmland sedan 1998. Ett stort antal regioner i landet är medlemmar i föreningen. Festivalerna är indelade i kommun-, läns- och riksfestival. 2014 och 2015 arrangeras länsfestivalen på Kronoparken i Karlstad. En viktig del i skapandet av festivalerna inom UKM är de unga arrangörerna. Genom att inkludera arrangörskapet i Drömsommarjobbet 2015 ges de unga arrangörerna ännu en plattform att utvecklas på. De unga inom UKM har dokumenterade erfarenheter och intresse för att arrangera. Drömsommarjobbets övriga inriktningars arbete behöver, precis som UKM-festivalerna, kommuniceras och resultatet av inriktningarnas arbete mynnar ut i offentliga nedslag som behöver arrangeras. Arrangörsskapet under praktiken kommer att innefatta marknadsföring, presskontakt och arrangerande av lunchdisco, föreställningar, filmvisningar och utställningar.

Antal praktikanter: 4
Antal handledare: 1

Sprid gärna informationen om Drömsommarjobbet 2015. Här finner du en affisch att printa ut och placera på anslagstavlor där ungdomar kommer åt att läsa.
Affisch A4 (öppnas i nytt fönster)