Årets bästa digitala insatser | Region Värmland

Årets bästa digitala insatser

[NYHET] DigIT Värmland vill lyfta fram nyttoeffekten av den digitala omställningen och efterlyser nu ”årets bästa digitala insatser”. 

DigIT Värmland-dagen som hålls den 29 april på Karlstad CCC avslutas bland annat med en prisutdelning som uppmärksammar årets bästa digitala insatser. Du kan lämna förslag på nomineringar till pristagare inom fyra kategorier: Årets DigITtala Raket, Årets DigITtala Samverkan, Årets DigITtala Personlighet och Årets DigITtala Verksamhet. 
Förslagen lämnas senast onsdag 15 april i samband med anmälan till DigIT Värmland-dagen. DigIT Värmland vill framförallt uppmärksamma nyttoeffekten som de digitala insatserna bidragit till i Värmland.

Anmäl dig och nominera pristagare på Compares webbplats 

Pressmeddelande: DigIT Värmland efterlyser årets bästa digitala insatser