Nytt tillfälle att diskutera EU-projekt | Region Värmland

Nytt tillfälle att diskutera EU-projekt

[NYHET] Vill du ha hjälp att utforma och spetsa till din ansökan till socialfonden eller regionalfonden? Missa i så fall inte tillfället att diskutera din projektidé med Svenska ESF-rådet respektive Tillväxtverket. 

Nyligen stängdes den första utlysningen i strukturfonderna, men ytterligare utlysningar kommer. 

För att underlätta för dig som har en projektidé erbjuder Region Värmland tillfällen att träffa företrädare från respektive ansvarig myndighet, det vill säga ESF-rådet (socialfonden) och Tillväxtverket (regionalfonden).

Personal från Svenska ESF-rådet kommer till Karlstad den 7-8 maj, medan Tillväxtverkets personal kommer den 11-12 maj.

Mer information och möjlighet att anmäla dig hittar du på sidan Aktuellt om projektmedel