Hållbart byggande bildar förening | Region Värmland

Hållbart byggande bildar förening

[NYHET] Nätverket för Hållbart byggande i Värmland har funnits sedan 2011. Nu bildas en ideell förening där privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag kan bli medlemmar. 

Nätverket Hållbart byggande i Värmland har uppstått ur ett gemensamt engagemang dels från personer inom bygg- och fastighetsbranschen, dels från offentliga organisationer i Värmland. Nätverket är ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte som jobbar för att sprida information och visa på goda exempel inom hållbart byggande.

En av nätverkets mest utåtriktade aktiviteter under 2013 och 2014 har varit utmärkelsen Grundstenen, som delats ut vid två tillfällen till byggprojekt som en särskild jury funnit särskilt angelägna att uppmärksamma. Nätverket har delvis varit finansierat via det nationella programmet Lågan.

Ansökt om EU-medel

Nu kommer nätverket att gå vidare. Nätverket vill växa och formalisera ambitionerna genom att bilda Föreningen Hållbart byggande i Värmland. Det kommer att bildas en ideell förening där såväl privatpersoner som myndigheter, organisationer och företag kan ansluta sig. Föreningen kommer att tillsätta en styrelse och bedriva en verksamhet som planeras och dimensioneras utifrån den ekonomi man har tillgång till. Nätverket har redan sökt Interreg-medel som om de beviljas kan ge föreningen en välbehövlig skjuts redan under 2015. 

23 april träffas nätverket för ett konstituerande möte.

Vad är hållbart byggande?

Inom hållbart byggande kan mycket rymmas – alltifrån att bygga nya, riktigt energieffektiva och kemikaliesäkra hus till att renovera befintliga byggnader på ett varsamt sätt – med hänsyn till såväl miljö som boendeekonomi. Här kan också läggas frågor om hur vi utformar framtidens samhällen så att de på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling.