Historisk verkstad – tema: Karlstads brand

[NYHET] I år är det 150 år sedan den stora branden ödelade Karlstad den 2 juli 1865. Vad var egentligen orsaken till branden? Var det en konspiration eller var det råttor som låg bakom? Vad berättade vittnena för polisen? Varför fattade Domkyrkan eld? Hur klarade karlstadsborna av tiden efter branden? Hur överlevde människor som flyktingar i en ruinstad? Värmlandsarkiv har källorna som ger dig svaren! Ta del av vårt utbud under minnesåret 2015. 

Vi erbjuder en historisk verkstad för grundskolan och gymnasieskolan. Följade delar går att välja:

Stadsvandringen ”Karlstad brinner!”. Rundvandring i Karlstad från kvarteret Almen till Domkyrkan. Grundskolan åk 3-9 samt gymnasieskolan. Förmiddagar kl 10. Tid: C:a 1 timme. Perioden april – oktober. Kostnad 600.-/grupp. Samling utanför gamla stadshuset på Drottninggatan. 

Dramatiseringen ”När allt ligger i aska”. Vi hälsar på hos ett av brandoffren, änkefru Justina Myrin i hennes nya hem och tittar på möbler och föremål som räddats undan branden och tar del av dokument och minnen. Grundskolan åk 1-4. Tid: C:a 1 timme. April – oktober. Kostnad 600.-/grupp. Plats: Arkivcentrum.

Brandsläckning 1865 och visning av bilder. Vi får lära oss att hantera de gamla handbrandsprutorna från 1865 års brand. I övningen ingår brandsprutning, langningskedja, samt lindning och tätning av sprutor. Efter ”brandövningen” visas bilder från Karlstad efter branden samt från samma platser idag.  Grundskolan åk 4-6. Tid: C:a 1,5 tim. April – oktober. Kostnad 600.-/grupp. Max 20 elever. Plats: Parken utanför Arkivcentrum samt Edberg-salen i Arkivcentrum.

Källkritik. Här får man möjlighet att läsa igenom de handskrivna förhören i domboken från 1865 med de personer som bevittnade utbrottet av branden. Undersök om det fanns flera möjliga orsaker till branden! Vi utlovar intressant och givande läsning! Åk 9 och gymnasieskolan. Grupper om två elever. Plats Arkivcentrums forskarsal.

Bildberättelser. Vi tittar på fotografier från det gamla Karlstad före och efter branden och med hjälp av ögonvittnesberättelser och kartor tar vi del av händelseförloppet när Karlstad ödelades den 2 juli 1865. Grundskolan åk 4-9. Tid: C:a 1 tim. Plats: Arkivcentrum.

Vad skrevs i tidningen? Undersök vad Dagens Nyheters reporter skrev i tidningen mellan 4/7 – 18/7 1865. Här finns utförliga beskrivningar och intervjuer med folk i staden. Gör ditt eget repotage om Karlstad under branden. Åk 7 – 9. Max 20 elever. Arkivcentrum. 

Tidsresa: ”Livet vid en nödhjälpsbostad efter branden i Karlstad hösten 1865. Med hjälp av historisk miljö, föremål och kläder från 1800-talet upplever vi genom rollspel och dramatisering hur karlstadsborna överlevde efter branden. Vi får laga mat och äta tillsammans, arbeta med hantverk, tvätta och såga och lära oss släcka bränder och träffa flera historiska personer som kommer på besök. Grundskolan åk 3-4, max 25 elever. Plats: Gammelgården i Mariebergsskogen. Tid:  7 maj och 16-17 september. Kostnad:  4.500.-.

Kontaktperson:

Olle Nilsson Värmlandsarkiv
Telefon: 054-7011165 
E-post: olle.nilsson@regionvarmland.se.

Välkommen till Arkivcentrum hälsar Värmlandsarkiv och Föreningsarkivet i Värmland!