Stewe Claeson får värmländskt litteraturpris | Region Värmland

Stewe Claeson får värmländskt litteraturpris

[NYHET] Stewe Claeson får Selma Lagerlöfs litteraturpris för 2015. Det tillkännagavs på Mårbacka på måndagen.

Stewe Claeson debuterade 1969 med diktsamlingen Semantica: op.18. och har varit litterärt aktiv sedan dess. Hans senare verk är Komma nära, en roman. Parallellt med sin egen utgivning har han även verkat som översättare av engelsk- norsk- och danskspråkig litteratur.

Motiveringen lyder: ”… för ett författarskap som undan för undan, med stilistiskt mästerskap och vidsträckta kunskapsfält, har lyssnat in romanens hemspråk i det ovissa, pågående, mot livet öppna.”

Han kommer att ta emot priset vid en ceremoni 8 augusti, under Kulturveckan i Sunne. Prissumman är på 100 000 kronor.

Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris delar varje år sedan 1983 ut priset som ska gå till en författare som verkar i Selma Lagerlöfs anda. Bland senare års mottagare finns bland andra Lotta Lotass, Kjell Johansson, Klas Östergren och Ellen Mattsson. Syftet är att sprida information om Fryksdalen och lyfta fram de kulturella traditioner och miljöer som spelat en så stor roll inte minst i Selma Lagerlöfs och Göran Tunströms författarskap.

Region Värmland lämnar bidrag till marknadsföring och programverksamhet i samband med tillkännagivandet och prisutdelningen.