Beviljade projektmedel för Värmland | Region Värmland

Beviljade projektmedel för Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Vid dagens möte för styrkommittén för delområdet Inre Skandinavien inom programmet Interreg Sverige-Norge beviljades fem projekt med kopplingar till Värmland.

ecoINSIDE
Sökande: Arvika kommun
Sökt EU-belopp: 11,8 miljoner kronor

Music Innovation Network Inne Scandinavia 2015-2018
Sökande: Karlstad universitet
Sökt EU-belopp: 4,8 miljoner kronor

Innovasjoner Med Tre i Regionen Indre Scandinavia (IMTRIS)
Sökande: Karlstad universitet
Sökt EU-belopp: 5 miljoner kronor

Green Drive Region
Sökande: Region Värmland
Sökt EU-belopp: 9 miljoner kronor

Gränslöst entreprenörskap – entreprenörskap mellan skola och näringsliv över landsgränser
Sökande: UF Dalarna och UF Värmland
Sökt EU-belopp: 7,9 miljoner kronor

Totalt beviljat EU-Stöd: 38,5 miljoner kronor

Fakta
Programmet Interreg Sverige-Norges mål är att skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Medlet för att nå detta är gränsöverskridande samarbete mellan länderna. Det handlar om att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser och att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.
Interreg Sverige-Norge är en del av EU:s strukturfonder och är en finansieringskälla Region Värmland drar nytta av för att nå målen den regionala utvecklingsstrategin ”Värmlandsstrategin”.

Kontakt
Catrin Huss
054-701 10 31
catrin.huss@regionvarmland.se