Stor träff kring värmländsk hälsa | Region Värmland

Stor träff kring värmländsk hälsa

[PRESSINBJUDAN] Hur kan man upptäcka autism redan på barnavårdscentralen, så att barnet får rätt hjälp från början? Och hur ger man möjlighet för demenssjuka att leva ett värdigt liv? Det och många andra viktiga frågor lyfts på utvecklingsarbetet Nya Perspektivs seminarium i Sunne under torsdag och fredag.

Media är välkomna på föreläsningarna. Det finns också möjlighet att kontakta strateg Yvonne Lennemyr för att få mer information om vilka konkreta satsningar som pågår i Värmland.

150 av Värmlands ledande tjänstemän och politiker kommer under torsdagen och fredagen till det årliga seminariet Nya perspektiv, som är till för att öka samverkan mellan kommuner och landsting.
Seminariet är en del i arbetet med att nå målen i Värmlandsstrategin, till exempel att ohälsotalet i Värmland ska minska och nå riksgenomsnittet fram till år 2020.

Tid: 7-8 maj, från kl 12 torsdag till ca kl 13 fredag – se bifogat program!

Plats: Selma SPA, Sunne

Kontakt:

Yvonne Lennemyr, strateg Nya perspektiv, Region Värmland
yvonne.lennemyr@regionvarmland.se, tel 070-618 77 60

Stina Höök, regionråd,
stina.hook@regionvarmland.se, tel 070-273 70 50

Fakta Nya perspektiv

Nya perspektiv är ett samarbete mellan Region Värmland, kommunerna och Landstinget i Värmland.
Arbetet, som leds av Region Värmland, går ut på att gemensamt driva utvecklingsfrågor inom hälsa, vård, omsorg och eHälsa. De olika arbetsområdena är äldres hälsa, den sårbara familjen, psykisk hälsa och riskbruk/riskbeteende.