Magister i demensvård | Region Värmland

Magister i demensvård

[NYHET] För första gången någonsin har det hållits en magisterutbildning i demensvård för läkare i Sverige. En av dem som gick utbildningen är Madelene Johanzon från Karlstad. Därmed blir hon, tillsammans med en annan läkare, Värmlands första så kallade Silvialäkare.  Madelene Johanzon är engagerad i utvecklingsarbetet Nya perspektiv, som samordnas av Region Värmland.

Sex läkare blev de första i Sverige att gå igenom den tvååriga magisterutbildningen. Bland de sex nyblivna så kallade Silvialäkarna finns Madelene Johanzon och Marie Kjellmark från Värmland. Utbildningen sker i samarbete mellan Silviahemmet och Karolinska Institutet.
Vid examensceremonin på Drottningholms slottsteater fick läkarna ta emot diplom av drottning Silvia, som engagerat sig i utvecklingen av god vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Madelene Johanzon är specialist i allmänmedicin och arbetar dels som enhetschef på Vårdcentralen Västerstrand i Karlstad, dels på Minnesmottagningen på Centralsjukhuset. Sedan årsskiftet deltar hon också i samarbets- och utvecklingsarbetet Nya perspektiv, där hon är en av två ordförande för Arbetsgruppen för äldres hälsa.
– Jag har alltid haft ett intresse för äldres hälsa, och för att möjliggöra mitt arbete på Minnesmottagningen har jag nu försvarat min magisteruppsats inom demensvård och erhållit diplom, dekoration och titeln Silvialäkare av Hennes Majestät Drottningen, berättar Madelene Johanzon.

Till Minnesmottagningen kan patienter remitteras vid behov, efter att de har fått en grundläggande utredning (så kallad basal demensutredning) på vårdcentralen. På Minnesmottagningen utreds både äldre och yngre patienter som har sökt på grund av en kognitiv nedsättning. Ofta är det minnet som sviktar.