250 000 kronor till nyskapande kulturprojekt i Värmland | Region Värmland

250 000 kronor till nyskapande kulturprojekt i Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Tre projekt får dela på 250 000 kronor när Region Värmland fördelar bidrag till nyskapande projekt.

För att möjliggöra nya satsningar och initiativ inom kulturområdet har Region Värmland öronmärkt 250 000 kronor årligen fram till 2018. Den första ansökningsomgången har avslutats och av ett tiotal ansökningar som kom in beviljades tre projekt stöd.

Forshaga, Grums och Kils kommuner har beviljats stöd för ett gemensamt projekt – ”Stå upp för bibliotek!” – om stand-up, läsfrämjande och integration där biblioteken får en central roll som mötesplats.

Förutom det projektet beviljades Konstfrämjandet i Värmland bidrag för en rumslig installation som ska skapa en tredimensionell upplevelse via rörlig bild och ljud. Installationen kommer byggas upp på industrier i Värmland och vill inspirera ovana konstbesökare att ta del av samtidskonst på okonventionella visningsplatser.

Den fria teatergruppen Kultursprutan beviljades stöd för att producera barnteaterföreställningen #serdumejnu där digital teknik tar plats i berättelsen och på scen. De vill genom föreställningen spegla den digitala verkligheten och gestalta vilka problem som barn och vuxna kan ha att förstå varandra i en värld där alla vill synas.

– Genom projektbidraget får inte minst barn, unga och nyanlända möjlighet att ta del av och skapa nya berättelser och bidra till att utveckla Värmlands berättartradition, säger Tomas Riste, regionråd (S).

Fakta

Region Värmland fördelar bidrag till mindre kulturprojekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft. Mer information om Region Värmlands bidrag till mindre kulturprojekt och evenemang finns på Region Värmlands webbplats. Nästa ansökningsomgång för nyskapande kulturprojekt löper ut den 20 februari 2016.   

Kontakt

Ulf Nordström, kulturchef

ulf.nordstrom@regionvarmland.se

054-701 10 33