Regionstyrelsen i korthet – 150618 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet – 150618

[PRESSMEDDELANDE] Vid regionstyrelsens sammanträde 17 juni beslutades bland annat om projektmedel till Värmlands kulturplan 2015 och ett ärende om servicelinjernas framtid hanterades.

Medel till projekt Värmlands kulturplan 2015

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 550 000 kronor till Region Värmland för att genomföra de prioriterade utvecklingsinsatserna i Värmlands kulturplan 2015 och för att inleda arbetet med arbetet med att ta fram Värmlands kulturplan 2017–2020. 

Säkerställa servicelinjernas framtid

Värmlandstrafik kör tio servicelinjer och framtiden för dem har diskuterats. Parterna enades om att linjerna ska fortsätta som tidigare och därför behövs mer medel för att täcka en merkostnad på 10,6 miljoner kronor. Landstinget går in med 6,7 miljoner kronor. Nu har regionstyrelsen beslutat att det ska tas fram ett förslag till ägardirektiv för Värmlandstrafik som säkerställer servicelinjerna tills vidare. 

Övriga punkter

Vid regionstyrelsens sammanträde antogs ett remissyttrande över regeringens förslag till ny filmpolitik. Region Värmlands tertialrapport godkändes. Stiftelsen Erlandergårdens räkenskaper för 2014 fastställdes och dess styrelse beviljades ansvarsfrihet. Wermland Operas räkenskaper för 2014 fastställdes och dess styrelse beviljades ansvarsfrihet. Stiftelsen för Dalslands framtida bestånds räkenskaper för 2014 fastställdes och dess styrelse beviljades ansvarsfrihet.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11

Stina Höök, regionråd, 054-701 10 12

Här finns föredragningslistan (öppnas i nytt fönster).