Nya steg för snabbare järnväg Oslo–Stockholm | Region Värmland

Nya steg för snabbare järnväg Oslo–Stockholm

[NYHET] Vid ett möte i Almedalen under måndagen träffades företrädare för Oslo och Stockholm för att diskutera möjligheter till snabbare järnväg mellan de båda huvudstäderna.

– Det var ett riktigt bra möte där vi redogjorde varför sträckan Oslo–Stockholm är så viktig för såväl Norge som Sverige. Men det synliggör också många av de utmaningar som finns, säger Björn Sundin, ordförande i styrgruppen Oslo–Stockholm 2.55

För ett år sedan gjorde Karlstads kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att proaktivt samverka för en snabbare och driftsäker järnvägsförbindelse på sträckan Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm. Visionen är att resan mellan huvudstäderna ska ta högst tre timmar.

Under året har projektet arbetat intensivt med frågan. En del har varit att lyfta vikten av en snabbare järnvägsförbindelse med strategiskt viktiga personer i Oslo och Stockholm. Därför bjöd projektet in företrädare för bland andra Trafikverket, Infrastrukturkommissionen, regeringskansliet, Stockholms stad och Oslo by till ett möte i Almedalen. Under mötet fördes dialog om huvudstädernas ömsesidiga beroende av varandra. Ett beroende som har ökat och fortsätter att öka. Exempelvis är det i dag betydligt fler svenskar som arbetspendlar till Norge jämfört med hur många svenskar som arbetspendlar till Danmark.

– Det var mycket givande att diskutera de här frågorna och särskilt värdefullt att få information om hur man ser på det här projektet på den norska sidan. Från ett stockholmsperspektiv känns det angeläget att fortsätta diskussionen, säger Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd, Stockholms stad.

– För Oslos del är det helt avgörande att koppla oss närmare till de nordiska huvudstäderna, inte minst Stockholm. Alla de nordiska huvudstäderna är små ur ett globalt perspektiv, men tillsammans är vi starka. Därför ser vi från Oslos sida mycket positivt på att fortsätta det här samarbetet över gränsen, säger Guri Melby, byråd för samferdsel och miljö, Oslo by.

Oslo–Stockholm drivs under 2015 fortsatt som ett projekt. Styrgruppen består av en politiker från varje samverkanspart. Från 2016 är avsikten att bilda ett gemensamt bolag och att anställa en verksamhetsansvarig medarbetare på heltid.

 

Fakta

Varför är en driftsäker och snabb järnväg är av nationellt intresse för såväl Norge som Sverige?

• Den norska arbetsmarknaden är beroende av människor arbetspendlar över gränsen för att säkra tillgången på kompetens. Cirka 27 000 boende arbetspendlar idag från Sverige till Norge. Det är fler än som exempelvis arbetspendlar från Sverige till Danmark.

• De regionala arbetsmarknaderna får möjlighet att växa. Arbetspendling med längre geografiska avstånd blir möjlig när restiden minskar.

• Idag görs varje år 1,2 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm. För en hållbar grön framtid måste järnvägen utvecklas till ett alternativ till flyget. Restiden är avgörande för vilket transportslag resenärerna väljer.

• Handelsutbytet mellan Sverige och Norge har en lång och stark tradition och båda länderna är beroende av att relationen långsiktigt fortsätter att utvecklas och förstärks. Konjunkturerna gör svängningar över tiden och länderna behöver varandra som förstärkning för att jämna ut upp- och nedgångar.