Filmstöd till Storfors och Kristinehamn | Region Värmland

Filmstöd till Storfors och Kristinehamn

[NYHET] Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommuner och skolor med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Vargbroskolan i Storfors har beviljats stöd på 20 000 kr till att utveckla animation i en upplevelsebaserad lärprocess i åk 4-6. 

Kristinehamn kommun har fått fortsatt stöd med 65 000 kr för sin satsning mot förskolan. Stödet kommer att gå till ett forskningsprojekt mellan Kristinehamns kommun, Karlstad Universitet och Region Värmland. 

Stöd fördelas vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdag för våren är 31 mars och för hösten 15 oktober.

Svenska Filminstitutet (öppnas i nytt fönster)

Bild på Kjerstin Persdotter

Kjerstin Persdotter

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Film, barn och unga

054-701 10 82

070-539 09 12

kjerstin.persdotter@regionvarmland.se