Junckers State of The Union-tal | Region Värmland

Junckers State of The Union-tal

[NYHET] Den 9 september höll Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga State of The Union-tal.

I talet presenterade han sin bild av läget i EU, samt prognoser inför framtiden. Fokus låg främst på den högaktuella migrations- och flyktingfrågan, där han bland annat presenterade förslag om obligatorisk distribution av 160 000 flyktingar mellan medlemsstaterna.

Länk till talet

Mer information