Green Planet Week 2015 | Region Värmland

Green Planet Week 2015

[NYHET] Den 19-25 oktober är det dags för årets upplaga av Green Planet Week. En mängd aktiviteter står på schemat, bland annat kan du delta på veckans konferenser. Dessutom bjuds det på cafékvällar och filmvisning i Torsby, Hagfors och Sunne.

Green Planet Week 2015 fokuserar på den framväxande bioekonomin med skogen i centrum. Två viktiga konferenser går av stapeln under veckan:

  • Skogens nya värden – konferens om bioekonomi, Torsby 20-21 oktober.
    Sista anmälningsdag 2 oktober.
  • Luft 2015 – med Värmlands klimatdag, Hagfors 22 oktober. 
    Sista anmälningsdag 9 oktober.

Green Planet Week i Värmland är en mötesplats för alla aktörer med ett starkt miljö- och klimatintresse. Syftet är att sprida kunskap och engagemang som bidrar till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Green Planet Week startade 2009 som Klimatfilmfestivalen. Under veckan arrangeras också en filmtävling riktad till unga över hela Sverige. 

Huvudarrangör för Green Planet Week är den ideella föreningen Global Kunskap. Samarbetspartners 2015 är Hagfors kommun, Länsstyrelsen Värmland, Paper Province, Region Värmland, Sebra Film AB, Skogsindustrierna och Torsby kommun.