Horisont 2020-dag för EU-nätverket | Region Värmland

Horisont 2020-dag för EU-nätverket

[NYHET] Den 23 september anordnades ett andra utbildningstillfälle för Region Värmlands EU-nätverk, på Karlstad Innovation Park. Fokus för dagen låg på Horisont 2020.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. På utbildningen deltog, förutom medlemmar ur Region Värmlands EU-nätverk, även forskare från Karlstads Universitet, samt representanter från VINNOVA och Kungsbacka kommun. 

Nedan följer presentationerna från utbildningen:

Horizon2020 (öppnas i nytt fönster), Johan Lindberg, Vinnova  

Karlstad Universitet om Horisont 2020 (öppnas i nytt fönster), Eamonn McCallion och Erica Åkerberg

Preparing for success (öppnas i nytt fönster), Karlstads Universitet

Kungsbackas ansökan Horisont 2020 (öppnas i nytt fönster) Rebecca Cunevski, Kungsbacka kommun