Bidrag till kulturaktiviteter för asylsökande | Region Värmland

Bidrag till kulturaktiviteter för asylsökande

[PRESSMEDDELANDE] För att bidra till att nyanlända asylsökande känner sig välkomnade till Värmland avsätter nu Region Värmland 250 000 kronor till det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer för att genomföra kulturaktiviteter.

– Flyktingkrisen ställer stora krav på samhället, inte minst kommunerna. Vi ser också att många frivilliga gör värdefulla insatser för att välkomna de nyanlända. I det här sammanhanget kan kulturen vara en viktig kontaktskapare. Inom områden som till exempel musik, konst, dans och slöjd kan vi mötas och ha stort utbyte även om vi inte talar varandras språk, säger regionrådet Stina Höök.

Tanken är att de värmländska föreningar som söker bidraget ska kunna få ett snabbt besked.

– Vi räknar med att ta beslut om pengarna redan i november, så att insatserna kan komma igång snabbt. Migrationsverkets siffror för augusti visade att det dittills anlänt nästan 1 200 asylsökande i Värmland i år. Vi vet att antalet ökat kraftigt sedan dess, så behovet av alla typer av insatser är stort, säger regionrådet Tomas Riste.

Bidraget ska kunna gå till föreningar, studieförbund och andra aktörer inom kulturlivet, och användas till arrangemang, resor och olika kulturaktiviteter. Bland de asylsökande finns många som själva skapar kultur i olika former, så ambitionen är också att kunna bidra till kontakter mellan asylsökande och värmländska kulturutövare. Insatser i kommuner med stor andel asylsökande kommer att prioriteras.

Mer information hittar du här: www.regionvarmland.se/kultur-arkiv/kulturbidrag/

Bild på Stina Höök (M)

Stina Höök (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 12

stina.hook@regionvarmland.se

Bild på Tomas Riste (S)

Tomas Riste (S)

Ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 11

tomas.riste@regionvarmland.se