Stort engagemang för värmländsk kulturmiljö | Region Värmland

Stort engagemang för värmländsk kulturmiljö

[NYHET] Engagemanget för kulturmiljöfrågorna är stort i Värmland, men det var ett tag sedan de som arbetar med frågorna – inte minst kommunala tjänstemän – fick en chans att träffas.

Det märktes tydligt när Länsstyrelsen, Värmlands Museum och Region Värmland i samarbete med Säffle kommun bjöd in till en kulturmiljökonferens 7 oktober. Arrangörerna hoppades på fyrtio deltagare men det kom över åttio!

Kulturmiljö är den miljö som formats av mänsklig aktivitet: nya och gamla byggnader till exempel, men också fornlämningar. Allt fler kommuner har kommit att uppmärksamma värdet av att ta tillvara kulturmiljön. En av dem är Borås, vars stadsantikvarie Fredrik Hjelm var på plats:
– Guldåldern i Borås var perioden 1930 till 1960. Det var då textilindustrin expanderade. På 1970-talet revs många tomma lokaler, men för 15-20 år sedan vände det. Idag finns en vilja att bevara och utveckla kulturmiljöerna.
– En av nycklarna till framgång är att besluten förankras på den högsta politiska nivån och att vi jobbar hårt internt i kommunen med att skapa konsensus kring frågorna.

Under dagen fick deltagarna också veta vad Värmlands Museum och Länsstyrelsen gör inom området. Länsstyrelsens bidragsgivning utgår idag från fyra profilområden: skogens kulturarv, det skogsfinska kulturarvet, Vänerskärgården och modernismens kulturarv. Men profilområdena ska nu ses över, berättade antikvarien Annie Johansson.

I Värmland har kyrkor, herrgårdar och järnets historia fått mycket uppmärksamhet.
– Men jag har en känsla av att det finns många miljöer vi inte har fångat in än, sa museichefen Åsa Hallén. Och när hon bad deltagarna att ge henne tips på sådana via SMS, plingade det flitigt i hennes mobiltelefon.

Som avslutning på dagen fick alla intresserade konferensdeltagare möjlighet att få en visning av Säffles stadshus under ledning av Arno Saarnak från Karlstads universitet. Stadshuset är ett spännande exempel på ambitiös och kvalitetsmedveten 50-talsarkitektur.

Bilden: Borås stadsantikvarie Fredrik Hjelm framför ett imponerande exempel på intarsia i Säffle stadshus.