Open Days- vecka à la Värmland | Region Värmland

Open Days- vecka à la Värmland

[NYHET] Under den gångna veckan har det varit Open Days i Bryssel, en årligen återkommande vecka för Europas regioner och städer, där fokus ligger på samarbete och partnerskap för regional tillväxt. Med anledning av detta har en delegation från Region Värmland, samt elever och personal från Karlstads Universitet, varit i Bryssel.

Region Värmland samordnade under tisdagen den 13 oktober ett seminarium med temat ”Innovative Solutions for SME Support”, tillsammans med ett partnerskap av regioner från Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge och Tjeckien. Under eventet talade bland andra Melinda From, strateg för entreprenörskap och klusterutveckling på Region Värmland, om Verksamt Värmland. Seminariet var fullsatt och deltagarna fick ta del av många intressanta initiativ och en livlig debatt.

Senare på kvällen anordnade Region Värmland, tillsammans med Oslo Region European Office, en mottagning för närmare 100 personer, i lobbyn på The Nordic House. En stor del av deltagarna representerade olika regioner och städer runt om i Europa, men där fanns också deltagare från EU:s institutioner, intresseorganisationer, företag och universitet. Under kvällen höll Åsa Johansson, 2:a vice ordförande för Region Värmland, ett välkomsttal. Senare höll även Dag Hallén, strateg för energi-, klimat och miljö på Region Värmland, ett kort tal om hur vi arbetar med cirkulär ekonomi i regionen.

På onsdagen den 14 oktober anordnade vi på Region Värmland ett frukostseminarium med temat Skoglig bioekonomi och Cirkulär ekonomi. Moderator för seminariet var Anders Olsson, strateg för forskning och innovation på Region Värmland. Anders och Dag presenterade arbetet med den skogliga bioekonomin, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling i Värmland. De talade vidare om övergången till en kretsloppsekonomi i Värmland, som regionen ser som en nyckel till ekonomisk tillväxt och minskad miljöpåverkan. Region Värmland har därför agerat på EU-kommissionens samråd om Cirkulär ekonomi med ett tydligt ställningstagande som belyser behovet av strategin och som ska omfatta mer än enbart återanvändning av hushålls- och jordbruksavfall. 

Dessutom höll Maria Gafo, Gruppledare för Skogsfrågor på EU-kommissionen, Natalia Matting, Gruppledare för Hållbar Industripolitik på EU-kommissionen varsin presentation. Fredrick Federley, Centerpartistisk Europaparlamentariker, inledde därefter en paneldiskussion där talarna, samt deltagarna, diskuterade frågor som rör skog, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. Till frukosten serverades bröd, ost, marmelad, kaffe och te från diverse Värmländska företag. Deltagarna kom från EU-kommissionen, Ständiga representationer, intresseorganisationer, nätverk och regioner. Målet med frukosten var att sprida kunskap om den skogliga bioekonomins bidrag till ett hållbart samhälle, samt att visa upp Region Värmland som en kunnig resurs och bra kontakt i frågan.

Under veckan har den Värmländska delegationen deltagit på flera olika seminarier med varierande teman. Allt ifrån smarta specialiseringsstrategier, regionalt index för sociala framsteg, TTIP – Partnerskap för transatlantisk handel och investeringar, samt beslutsfattande för gränsöverskridande data och programledning. I veckan har även Region Värmlands Ordförande, Tomas Riste, deltagit i sin förta plenarsession i Regionkommittén. Tomas är där ledamot i COTER-utskottet, vilket är utskottet för den regionala sammanhållningspolitiken.  

Open Days innebär stora möjligheter för Region Värmland, både vad gäller synlighet, kontaktskapande och utbyte av erfarenheter. Ambitionen från oss på Region Värmland är att Open Days ska skapa förutsättningar för framtida samarbeten och bidra till det regionala utvecklings- och hållbarhetsarbetet. 

Nedan följer presentationerna från frukostseminariet den 14 oktober samt bilder från veckan. 

The Värmland Way (öppnas i nytt fönster)

Natalia Matting – Circular Economy Strategy (öppnas i nytt fönster)

Maria Gafo – EU Forest Strategy (öppnas i nytt fönster)

The Swedish Forest Industries Vision (YouTube-film) (öppnas i nytt fönster)

MelindaFrom 
Melinda From vid ”Innovative Solutions for SME Support”

Frukostbild1
Värmländsk frukost
Frukostbild
Frukostseminarium med temat Skoglig bioekonomi och Cirkulär ekonomi