Schysta övningar | Region Värmland

Schysta övningar

[NYHET] Nu finns ett arbetsmaterial till den efterfrågade handboken Schyst! som handlar om jämlik kommunikation. Med hjälp av arbetsmaterialet kan till exempel skolor, företag, organisationer och föreningar själva arbeta med temat genom olika övningar.

Det har gått bra för handboken Schyst! som vi på Region Värmland lanserade 2014. Den har i dagsläget distribuerats i 15 000 exemplar till 1000 olika organisationer. Många av beställarna finns i Värmland, men den har också beställts av till exempel Försvarsmakten, ICA, Skogsstyrelsen och Kriminalvården. 

Från Region Värmlands sida har vi ordnat många workshops, konferenser och föreläsningar, men efterfrågan har varit stor och därför har vi nu tagit fram ett arbetsmaterial för att underlätta för alla som själva vill gå vidare med det Schysta arbetet.

De praktiska övningarna kan användas som hjälp för att ifrågasätta våra egna normer. Om vi oreflekterat följer normerna är det lätt att omedvetet utesluta individer eller hela grupper, på grund av de bilder eller ord vi väljer.

Syftet med arbetet kring Schyst! är i förlängningen att bidra till en mer jämlik utveckling och tillväxt i Värmland och övriga Sverige.

Arbetsmaterialet har tagits fram av Region Värmland och granskats av genusfotografen Tomas Gunnarsson och Hannah Lemoine, genusvetare på Add Gender. Även Region Värmlands båda regionråd, Tomas Riste (S) och Stina Höök (M) har varit engagerade i arbetet. Till exempel har båda ställt upp på bilder som ska illustrera hur olika män och kvinnor i maktposition brukar porträtteras.

– Det väcker många tankar bara att bli fotograferad och retuscherad på det här sättet, säger Tomas Riste om bilden med rubriken “Hur hinner du Tomas? Möt fyrabarnspappan och regionrådet Tomas Riste.”

– Bilder utifrån gamla normer finns överallt, i media, i reklam och på nätet. Det gör något med människor att alltid bli placerade, och låta sig placeras, i ett visst fack, säger regionråd Stina Höök.

Här hittar du arbetsmaterialet