Junckerkommissionen släpper arbetsprogram för 2016 | Region Värmland

Junckerkommissionen släpper arbetsprogram för 2016

[NYHET] Den 27 oktober släppte Junckerkommissionen sitt andra arbetsprogram. Fokus ligger fortsatt på de tio prioriteringar och politiska riktlinjer som fastslogs i 2015 års arbetsprogram, bland annat med åtgärder för att hantera den rådande flyktingkrisen och den omfattande arbetslösheten. 

Kommissionen antar varje år ett arbetsprogram för de åtgärder som ska vidtas under de kommande tolv månaderna. Syftet med arbetsprogrammet är att informera lagstiftare och allmänheten om kommissionens politiska avsikter och initiativ, samt att se över den rådande EU-lagstiftningen. Arbetsprogrammet bygger på en dialog mellan Europaparlamentet och det Europeiska rådet, då samtliga institutioner måste samverka för att kunna genomdriva snabba och effektiva lösningar inom de prioriterade områdena.

Kommissionens arbetsprogram för 2016 innehåller bland annat följande:

  • Initiativ om bättre migrationsförvaltning och förslag om gränsförvaltning.
  • Genomförande av den digitala inre marknaden, uppföljning av strategin för den inre marknaden, en europeisk rymdstrategi samt en handlingsplan för det europeiska försvaret.
  • Kretsloppsekonomin, nästa steg för en hållbar europeisk framtid och lagstiftning för att omsätta energiunionen i praktiken.
  • En ny kompetensagenda för EU, nystart för förvärvsarbetande föräldrar och en pelare för sociala rättigheter som en del av en fördjupad ekonomisk och monetär union.
  • Ett paket om företagsskatt och en handlingsplan om moms.

 

– Det kommande året ska vi föreslå fler åtgärder för att hantera flyktingkrisen, skapa nya jobb och mer tillväxt, stärka den inre marknaden, fördjupa den ekonomiska och monetära unionen, garantera rättvis beskattning, verka för höga sociala krav och främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är dags för nya tag: allmänheten kommer att döma EU utifrån de resultat vi kan nå i de utmaningar som våra samhällen nu står inför, säger Frans Timmermans, förste vice ordförande vid EU-kommissionen.

P027136001402-84660
Ordförande Juncker och förste vice ordförande Timmermans. 

Meddelande om Junckerkommissionens arbetsprogram, PDF (öppnas i nytt fönster)

(Bilder från EU-kommissionens hemsida)