En smak av EU 2015 | Region Värmland

En smak av EU 2015

[NYHET] Den 4 november anordnade Region Värmland för fjärde året inspirations- och informationskonferensen En smak av EU, på Karlstad CCC. På konferensen presenterades bland annat aktuella EU-frågor, Sverige-Norge-frågor samt finansierings- och samarbetsmöjligheter inom de olika EU-programmen.

På konferensen deltog, förutom medlemmar från Region Värmland, bland annat Europeiska Kommissionens representation i Sverige, Näringsdepartementet, representanter från Regionalfonden, Socialfonden, Nordsjöprogrammet, Östersjöprogrammet, Interreg Sverige-Norge samt Sveriges kommuner och landsting.

Dessutom presenterade Region Värmland sin halvtidsutvärdering av arbetet med Europa 2020-strategin kopplat till Värmland. 

Nedan följer presentationer från dagen (PDF-filer):

EU-kommissionen i Sverige (öppnas i nytt fönster)

SKL – På gång inom EU (öppnas i nytt fönster)

Regionalfonden 2015 (öppnas i nytt fönster)

Interreg och Östersjöprogrammet (öppnas i nytt fönster)

Interreg Nordsjöprogrammet 2015 (öppnas i nytt fönster)

Interreg Sverige-Norge (öppnas i nytt fönster)

Europa 2020 och mål för Värmland (öppnas i nytt fönster)

Europeiska Socialfonden 2014-2020 (öppnas i nytt fönster)

Tillväxtverket – Regionalfonden (öppnas i nytt fönster)

Sektorsprogram, Europeiska nätverk och Gränsregionala program (öppnas i nytt fönster)

(Bild från Visit Karlstads hemsida)