Trafikförsörjningsprogrammet ute på remiss | Region Värmland

Trafikförsörjningsprogrammet ute på remiss

Trafikförsörjningsprogrammet för Värmland är nu ute på remiss. Du som vill påverka innehållet har fram till 1 februari 2016 på dig att lämna synpunkter.

Trafikförsörjningsprogrammet styr den regionala kollektivtrafikens utveckling. Den version av programmet som går ut på remiss är en omarbetad version av det aktuella programmet, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014 – 2018.

Det nya programmet kommer att omfatta tidsperioden 2017-2021. Regionfullmäktige fattar beslut om det slutgiltiga innehållet i programmet våren 2016.
Under remisstiden, som pågår fram till den 1 februari, går det bra att lämna synpunkter på Trafikförsörjningsprogrammet.

Synpunkter

Lämna dina synpunkter skriftligen senast den 1 februari genom att mejla kansliet@regionvarmland.se eller skicka brev till Region Värmland, Box 1022, 651 15 KARLSTAD.

Ladda ner

Ladda ner remissversionen av Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 (remissversion 0.5.2) (pdf, 2,6 mb)

Här hittar du bakgrundsmaterial och information om processen

Om du har frågor om programmets innehåll, kontakta:

Bild på Peter Wretman

Peter Wretman

Kollektivtrafikchef

Kollektivtrafikstaben

054-701 11 00

peter.wretman@regionvarmland.se

Bild på Mattias Landin

Mattias Landin

Samhällsutvecklare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 61

mattias.landin@regionvarmland.se