Filmare på besök | Region Värmland

Filmare på besök

[NYHET] I Sverige har prostitution förflyttats från öppna gatan till Internet och in till det slutna vardagsrummet. Enkelt och diskret sker utbyten av sexuella tjänster genom olika internetsajter. Anonymiteten och tillgängligheten är större än någonsin. Men vem är det som köper sexuella tjänster, och hur går det egentligen till när en person förhandlar om att köpa en ung flickas kropp?

Erbjudande till skolor och arbetsplatser under hösten 2015 och våren 2016!

Dokumentärfilmarna Ylvaa Johansson och AnnaMy Novotny visar sin film Enkelt och diskret. Därefter berättar de om arbetet med filmen och om de känslor och tankar som uppkom i och med de möten de hade med personer som ville betala för sexuella tjänster. De går sedan igenom hur den svenska sexköpslagen ser ut och varför den är så omdiskuterad och viktig.

Målet med filmen är att skapa diskussioner som kan leda till insikter om maktordningar och könsroller. Det är viktigt att det läggs tid på att fånga upp tankar och funderingar som kan komma upp efter att ha tittat på filmen. Då kan det vara bra att delas in i mindre grupper, och där reflektera över vad man har sett och hur man upplevde det, och diskutera kring frågor som: 

  1. Vad för likheter finns det mellan kvinnan som utger sig för att sälja sex och mannen som möter upp henne? Vad för olikheter finns det? Hur tror du att dessa olikheter påverkar?
  2. Kan du se någon maktskillnad mellan den unga kvinnan och mannen som diskuterar att genomföra ett sexköp? Om du ser det, på vilket sätt tror du att den maktskillnaden påverkar händelseförloppet?
  3. Tror du att lika många kvinnor hade ringt, om det hade varit en pojke som hade annonserat? Om inte, varför?

Kostnad: 3 000 kr (exlusive moms) + resa (subventionerat pris).
Filmens längd: 22 min.
Filmsamtalets längd: 1,5 timme.
Info och bokning: ylvaajohansson@gmail.com (öppnas i nytt fönster).

Filmen är framtagen med stöd av Roks (öppnas i nytt fönster) (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och Unizon (öppnas i nytt fönster).

Bild på Kjerstin Persdotter

Kjerstin Persdotter

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Film, barn och unga

054-701 10 82

070-539 09 12

kjerstin.persdotter@regionvarmland.se