Svenskhet och spelkultur på Kulturparlamentet | Region Värmland

Svenskhet och spelkultur på Kulturparlamentet

2015 års upplaga av Kulturparlamentet bjöd på en blandad kompott där integrationsfrågan kunde anas som försiktig tråd mellan de olika föreläsningarna och seminarierna. Qaisar Mahmood inledde med en jakt på svenskheten och Lars Strannegård avslutade med en fundering runt vad som är mätbart eller inte i kulturens värld. 

Vad innebär det att vara svensk? Vem behöver svenskheten? Var är Sverige som svenskast? Det var några av de funderingar Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet, författare och debattör, resonerade runt under dagens första föreläsning. Med utgångspunkt i en resa genom landet gjorde han sitt bästa för att besvara frågorna.
– Jag tror att många av oss som vill stå för någons sorts inkludering har gjort misstaget att lämna tolkningen av begreppet svenskhet till dem som vill exkludera. Jag tror att vi behöver återerövra svenskheten och kanske fylla den med ett annat innehåll, säger Qaisar Mahmood.

Spel är kultur

Spelkulturen är en av vår tids snabbast växande folkrörelser. Men vad är egentligen e-sport? Vad är skillnaden på rollspel och lajv? Är cosplay egentligen bara avancerad maskerad? Under Kulturparlamentet fick deltagarna chansen att lära sig mer om en kulturform som kanske inte haft en given plats i det traditionella kulturlivet. 
– När vi pratar om spel, cosplay och lajv då innehåller det många andra typer av kultur. Det är musik, det är grafisk design , det är författande. När det gäller cosplay är det mycket hantverk, textil- och metallslöjd. Många aspekter av traditionell kultur finns i spelkulturen, säger Hannah Frisell från föreningen Do It! i Kristinehamn.

Mätbart och omätbart

Kraven på att leverera mätbar effekt ökar i snart sagt varje samhällssektor idag. Kulturens värld är inget undantag. Men vad händer om kulturens effekter måste anges
i siffror? Finns det alternativ till siffrornas hegemoni? Lars Strannegård, professor i ledarskap och rektor för Handelshögskolan i Stockholm, pekade i dagens sista föreläsning på vikten av att fundera över vad man mäter och varför. Dessutom var Strannegård tydlig med att kvalitet är svårt, på gränsen till omöjligt, att mäta med siffror istället för ord.
– Om man bara tittar på siffror är det lätt att man jämför med andra och stirrar sig blind på det, sammanfattar Lars Strannergård.