De får stöd till kultur för asylsökande | Region Värmland

De får stöd till kultur för asylsökande

[PRESSMEDDELANDE] Nu är det klart vilka ideella föreningar som får pengar från Region Värmland till kultursatsningar för och med asylsökande. Totalt är det 250 000 kronor som fördelas på åtta projekt.

Det är många som engagerat sig i satsningen ”Värmland välkomnar asylsökande med kultur”. Den vänder sig till det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer: föreningslivet, folkrörelse, studieförbund etcetera. Ansökningar från föreningar i kommuner med stor andel asylsökande i förhållande till invånarantal har uppmuntrats. Sökbart belopp har varit från 5 000 kronor upp till 50 000 kronor.

Av de 34 ansökningar som kommit in har åtta projekt runt om i Värmland beviljats stöd. Fem bidrag går till olika studieförbund som bland annat planerar workshops, konstprojekt, prova på-aktiviteter och träffar med musik och dans från olika kulturer. Dessutom får Glava Bygdekontor, Karlstad Dansförening och Konst i Väst stöd till olika insatser.

– Det känns fantastiskt roligt att vi på kort tid fått in så många intressanta projekt. Vi hoppas att bredden av aktiviteter kommer att skapa möjligheter för värdefulla möten runtom i länet, säger regionrådet Tomas Riste.

– Syftet med satsningen är att människor på flykt ska känna sig välkomnade till Värmland med kulturen och ideella insatsers hjälp, berättar regionrådet Stina Höök.
Mer information om satsningen ”Värmland välkomnar asylsökande med kultur” och vilka som beviljats stöd finns på webbplatsen www.regionvarmland.se/kulturbidrag.

Kontakt

Bild på Marie Persson

Marie Persson

Kulturutvecklare

Kulturstaben

054-701 10 49

marie.persson@regionvarmland.se