Filmfestival enbart på Instagram | Region Värmland

Filmfestival enbart på Instagram

[NYHET] Cine15 blir den första filmfestivalen som finns exklusivt på Instagram, ingen annanstans. Och med den sociala plattformens tekniska begränsningar får filmerna som mest vara 15 sekunder långa.

Bakgrunden till satsningen är att filmlandskapet under senare år har förändrats drastiskt och många filmare väljer numer att publicera sina filmer direkt på nätet. För att fånga upp dessa strömningar har Region Värmland tillsammans med flera regionala aktörer valt att arrangera en filmfestivalen Cine15 på Instagram.
– Med Instagram hoppas vi också på att nå betydligt längre än våra vanliga målgrupp. Vi hoppas att personer som inte tidigare har gjort filmer ska våga prova, säger Robert Olsson, filmkonsulent på Region Värmland.

Eftersom plattformen inte har några geografiska begränsningar är Cine15 öppen för alla som vill. Reglerna är förvisso på svenska, men festivalen stannar inte vid landsgränsen.
– Cine15 blir en festival som ger alla möjlighet att delta och uppleva den, oavsett var du bor, säger Robert Olsson.

Namnet Cine15 kommer av plattformens inbyggda begränsning för filmer. De kan inte vara längre än 15 sekunder långa.
– Det är enklare än någonsin att vara filmskapare, våra telefoner innehåller både bra kameror och många appar att redigera med. I och med det jämnas spelplanen ut och fokuset hamnar på vad man berättar. Att få in en början, en mitt och ett slut på 15 sekunder – det är en spännande utmaning, säger Wilhelm Forsnärsgård Festivalgeneral.

Tävlingen kommer att avslutas den 21 december som är årets kortaste dag – och kortfilmens dag. Cine15 kommer vara årets kortaste filmfestival. Tävlingen kommer att omfatta alla bidrag som samlas under hashtaggen #cine15 på Instagram, men som ett komplement kommer man även att arrangera en visning av några av filmerna, den 21:e december från klockan 10.00 i Mitticity Gallerian i Karlstad.
– Vår förhoppning och målsättning är att festivalen blir återkommande och att Cine15 kommer att vara den oberoende festival och det visningsfönster som hittills har saknats, säger Josef Nyberg, filmkonsulent på Region Värmland.

Mer information:
Cine15 hittar du på Instagram. Sök på cine15 i din Instagramapp. 

Samarbetspartners
Region Värmland, Karlstads kommun, Ord o Bild, ABF, Karlstads universitet, Molkoms Folkhögskola

Fakta
Instagram är en social plattform där användarna publicerar bilder och filmklipp. 40 procent av de svenska internetanvändarna har Instagramkonton. Det gör plattformen till den näst största efter Facebook.