COP21 – Frukostseminarium med Pierre Schellekens | Region Värmland

COP21 – Frukostseminarium med Pierre Schellekens

[NYHET]”Klimattoppmötet i Paris är en enorm succé för EU som diplomatisk och utrikespolitisk aktör” menar Pierre Schellekens, vice kabinettschef hos EU-kommissionär Miguel Arias Cañete.

Under tisdagen presenterade Pierre Schellekens resultaten från klimattoppmötet COP21 i Paris för de svenska regionkontoren i Bryssel, på Göteborgs stads och Västragötalandsregionens initiativ. På det hela taget anses avtalet vara en succé, som inger hopp om framtiden. Den stora framgången är det juridiskt bindande avtalet om att hålla den globala uppvärmningen under 2°C.

EU tog tidigt i processen på sig rollen som pådrivare och ledare i förhandlingarna, och ställde tydliga och ambitiösa krav på förnybara energikällor och minskade utsläppsmål. Målet om att hålla den globala uppvärmningen under 2°C, samt att öka andelen förnybara energikällor inom EU från dagens 26 % till det dubbla år 2030 stod fast genom hela förhandlingsprocessen. Avtalet innehåller även en översynsmekanism som innebär att målen kommer att följas upp, samt att en justering av målen för att höja ambitionsnivån kommer att presenteras under år 2022-2023. 

Det faktum att toppmötet hölls i Paris bedöms vara en bidragande orsak till framgången, inte minst med tanke på Frankrikes diplomatiska förmåga och höga trovärdighet runtom i världen. – Efter terrorattackerna i Paris den 13 november var det dessutom svårt att inte ge fransmännen ett lyckat möte, konstaterade även Schellekens.

COP21 visade även tecken på inkludering av, och samarbetsförmåga med, u-länderna, till skillnad från klimattoppmötet i Köpenhamn år 2009 där i-länderna och u-länderna mer eller mindre stod på varsin sida av förhandlingsbordet. En avgörande orsak till det framgångsrika resultatet tros vara att tilltron till vetenskapen har ökat drastiskt under de senaste åren, inte minst i USA. Dessutom har den teknologiska utvecklingen möjliggjort omställningen till förnyelsebar energi. Idag har i stort sett samtliga multinationella företag en egen klimatstrategi.

Avtalet innebär en omställning av såväl politik som lagstiftning för världens länder. Avtalet väntas bestå under en 20-30-årsperiod, men detaljer i besluten kan komma att ändras under klimattoppmötet i Marrakesh nästa år. 

För mer information om klimattoppmötet och avtalet, se COP21 hemsida.

IMG_5023
Pierre Schellekens