Lång resa till dagens bredbandsbeslut | Region Värmland

Lång resa till dagens bredbandsbeslut

[NYHET] Värmland får drygt 30 EU-miljoner för att bygga ut bredbandet i länet. Det beslutades idag. Och med den medfinansiering som alltid krävs landar totalsumman på 61 miljoner kronor. Men vägen hit har varit krokig.

EU:s programperioder löper över sju år i taget och i god tid innan perioden 2007–2013 skulle gå ut möttes de offentliga parterna i Värmland och enades om att utbyggnaden av bredbandet var viktigt. Region Värmland var en av flera aktörer som skrev till kommissionen och underströk att EU-pengar borde få användas till att bygga ut bredbandsnätet – något som då inte var tillåtet. Så blev det också och Region Värmland var en av aktörerna som utformade Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige.

Region Värmland tog även fram en bredbandsstrategi och avsatte 50 miljoner kronor till den medfinansiering som EU kräver.

År 2014 kom kallduschen från EU-kommissionen: Bredbandsstödet skulle bara gå till länder med mindre utvecklat bredbandsnät. Och Sverige var inte ett av dem.

– Det var något vi inte kunde acceptera. Vi började bombardera Näringsdepartementet med argument och statistik som visade att i delar av Sverige är bredbandet inte bättre utbyggt än i Polen, som ju skulle få stöd. Och vi fick departementet med oss, berättar Tomas Riste, regionråd, Region Värmland.

Region Värmland och Näringsdepartementet började, tillsammans med Gävleborg och Dalarna, bearbeta kommissionen för att få den att ändra sitt beslut. Argumenten tog skruv och EU-kommissionen ändrade sig.

– Det avsattes 300 miljoner till bredbandsinvesteringar i Värmland, Gävleborg och Dalarna för åren 2014–2020. Det var vår viktigaste delseger i den här historien. EU-pengarna är väldigt betydelsefulla i arbetet med att förse hela länet med en bra infrastruktur för datakommunikation, säger Stina Höök, regionråd, Region Värmland.

Men man var inte i mål än. Region Värmland fick diskutera med Tillväxtverket i flera omgångar för att kriterierna för att få bredbandsstöd skulle bli rimliga och samtidigt samordna de värmländska kommunerna så att ansökningarna fördelas så rättvist som möjligt.

Genom dagens beslut av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige går drygt 30 miljoner kronor från Regionalfonden till projektet ”Bredbandsutbyggnad, del 1 i Värmland” och med medfinansiering från Region Värmland och kommunerna landar totalsumman på 61 miljoner kronor. Pengarna går till investeringar i Hagfors, Forshaga, Eda, Torsby och Karlstad.

– De här pengarna är möjliga att söka till ortssammanbindande nät, de större strukturerna som slutar i en nod någonstans. Sedan ansluter sig privata aktörer, till exempel företag och bredbandsföreningar, till dessa noder. Man kan söka stöd även för detta, men det är Länsstyrelsen Värmland som hanterar det, säger EvaLena Östlin, ekonomichef på Region Värmland.

Detta är det första av tre beslut om bredbandsmedel som partnerskapet väntas ta. Region Värmland har redan påbörjat arbetet med nästa ansökning och samrådet med kommunerna kommer att ske före jul. Det beslutet väntas komma våren.

– Vägen till dagens beslut har varit lång och emellanåt ganska svettig. Det känns otroligt bra att vi nu har baxat detta över krönet, säger Tomas Riste.

– För att hela Värmland ska kunna utvecklas är det en absolut nödvändighet med bredband överallt. Det gäller inte minst möjligheten att utveckla framtidens välfärd, men också den allt ökande besöksnäringen, fortsätter Stina Höök.