27 integrationsprojekt får dela på två miljoner kronor | Region Värmland

27 integrationsprojekt får dela på två miljoner kronor

[NYHET] Intresset för Region Värmlands integrationsmedel för verksamheter i samverkan är stort. På kort tid har 48 ansökningar inkommit. 27 av projekten får nu dela på två miljoner kronor.

I slutet av oktober fattade Regionstyrelsen beslut om att utlysa två miljoner kronor till verksamheter i samverkan för integration. Syftet var att uppmuntra det stora engagemang som finns i civilsamhället och bidra till att asylsökande och nyanlända får ett bra mottagande i Värmland.

Pengarna kunde sökas av exempelvis ideella och idéburna organisationer. Intresset för utlysningen har varit stort. Totalt har 48 ansökningar om sammanlagt 3,6 miljoner kronor kommit in till Region Värmland på kort tid.

– Vi är glada över den stora respons vi har fått och min förhoppning är att de här pengarna kan bidra till att det goda arbete som bedrivs av många inom civilsamhället kan fortsätta även under 2016, säger Tomas Riste, regionråd.

Totalt har 27 olika projekt beviljats medel och 21 har fått avslag.

– Vi har prioriterat verksamheter som på olika sätt samverkar med varandra och projekt som bygger på någon form samspel, därför har vi exempelvis inte lämnat bidrag rena föreställningar och liknande, säger Eva-Lena Östlin, ekonomichef

Bland projekten som beviljats medel finns såväl små som större och beloppen varierar mellan 10 000 till 150 000 kronor. Många handlar om att skapa mötesplatser där aktiviteter mellan nyalända och svenskar underlättas.

– Jag är glad att det är en sådan bredd på de olika projekten och att de har en geografisk spridning över länet. 10 kommuner har projekt som beviljats medel, säger Stina Höök, regionråd.

Projekt som har beviljats medel (PDF, 1 MB)

Projekt som har fått avslag på ansökan (PDF, 799 kB)