Resestipendium till BUFF 2016 | Region Värmland

Resestipendium till BUFF 2016

[NYHET] BUFF filmfestival fyller 30 år! Årets festival arrangeras i Malmö den 14-19 mars. Nu kan du som skolpersonal eller filmpedagog ansöka om resestipendium till festivalen.

Den 16 mars, som en del av festivalen, arrangeras även Filminstitutets traditionsenliga skolbiodag. Det är en dag då lärare, filmpedagoger och fritidspedagoger får en rejäl dos ny och underhållande kunskap om filmpedagogikens möjligheter. Årets skolbiodag arrangeras i samarbete med Film i Skåne och FOMP, Film- och mediepedagogik.

Vill du åka till Malmö på BUFF? Du som är skolpersonal eller filmpedagog kan söka ett resestipendium på 2 000 kr för att delta. Totalt delas 5 st. stipendier ut. Anmälan och mer information om resestipendium skickas till kjerstin.persdotter@regionvarmland.se (öppnas i nytt fönster)

Bild på Kjerstin Persdotter

Kjerstin Persdotter

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Film, barn och unga

054-701 10 82

070-539 09 12

kjerstin.persdotter@regionvarmland.se