SKL:s prioriterade EU-frågor 2016 | Region Värmland

SKL:s prioriterade EU-frågor 2016

[NYHET] Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit fram sju EU-frågor som är viktiga för kommuner, landsting och regioner under 2016. 

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings verksamhetsplan ska förbundets verksamhet genomsyras av ett EU-perspektiv. Som en vägledning för SKL:s arbete gör kansliet en övergripande bedömning av vilka politiska processer inom EU som är viktiga för förbundet att följa under 2016. De prioriterade EU-frågorna har tagits fram utifrån en rad olika processer och speglar olika skeenden i Europa och omvärlden. Detta arbete sker i samband med att kommissionen släpper sitt årsarbetsprogram för nästkommande år.

De prioriterade EU-frågorna för 2016 är följande:

  • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
  • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
  • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
  • Uppföljning av frihandelsavtal
  • Statsstödsregler – uppföljning av den inre marknaden
  • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd

 

Mer information finns att ta del av på SKL:s hemsida.