Skolbiodagen 2016 | Region Värmland

Skolbiodagen 2016

[NYHET] Skolbiodagen 2016 är en inspirationsdag om att våga berätta de svåra historierna. Om barns och ungas behov av att prata med vuxna om dem. Och om hur vi hanterar de tankar och känslor som en film kan väcka.

Datum: 14 april
Plats: 
Värmlands Museum och biograf Arenan, Karlstad
Tid:
kl. 8.30-17, 17-20
Målgrupp: Skolpersonal, biografföreståndare, tjänstemän och politiker inom kultur- och fritidsförvaltning, kulturarbetare, lärarstudenter från Karlstads universitet.

Skolbiodagen är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Region Värmland.