Strategiska programmet av Horizont 2020 | Region Värmland

Strategiska programmet av Horizont 2020

[NYHET] Nu har EU-kommissionen och generaldirektoratet för forskning och innovation publicerat det tredje strategiska programmet av Horizont 2020. 

Syftet med rapporten är att stödja förberedelserna av det tredje strategiska programmet av Horizont 2020 (2018-2020). Den hjälper bland annat till att utvärdera de nuvarande politiska prioriteringarna för att nå eventuella nya politiska riktlinjer, samt undersöker hur effekterna av möjliga politiska beslut kan kombineras med annan utveckling.

Rapporten belyser exempelvis följande områden; Big Data-körning som snabbar på förändring och innovation, sjunkande kostnader för energi, migration och demografiska förändringar som är viktiga för innovation i Europa, bioteknik och klimatförändringar. Dessutom betonar rapporten vikten av allmänhetens engagemang för att bygga upp kapaciteten för en kollektiv och internationellt beslutsfattande på global nivå.

Rapporten finner du här