Horisont 2020 – Ny rapport om svenskt deltagande | Region Värmland

Horisont 2020 – Ny rapport om svenskt deltagande

[NYHET] Nu har den första årsrapporten släppts som presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020. Sverige finns kvar bland de tio mest framgångsrika länderna i ramprogrammet.

Nu har VINNOVA, som är Sveriges innovationsmyndighet, släppt en årsrapport som presenterar svenskt deltagandet i det europeiska programmet för forskning och innovation under 2015.

Svenska organisationer beviljades 399 miljoner euro vilket motsvarar 3,3 procent av fördelade medel i de första utlysningarna. Det svenska deltagandet karaktäriseras främst av landets framgångsrika universitet som tillsammans tilldelats 52 procent av Sveriges beviljade medel från Horisont 2020, där näringslivet och forskningsorganisationer står för respektive 25 och 14 procent. Detta placerar Sverige på en åttonde plats bland deltagande länder. I den första utlysningen i Horisont 2020 deltog över 300 svenska organisationer där drygt en tredjedel var nya organisationer utan tidigare erfarenhet. 

Bland deltagande i Horizont 2020 från Värmland finns bland annat Karlstads Universitet, Värmlands läns landsting, Rolls-Royce AB, Inission AB och Nordic Solar Sweden. 

Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation. Programmet finansierar mobilitet, spetsforskning, samverkan för lösning inom prioriterade utmaningsområden samt teknikutveckling för konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Dess syfte är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya jobb och affärsmöjligheter.

Årsbok 2015 – Horisont 2020

Läs om VINNOVAS och Tillväxtverkets nya supportkontor för Horisont 2020: EUSMESUPPORT 2020