Ansökningsomgång till EU:s hälsoprogram för år 2016 | Region Värmland

Ansökningsomgång till EU:s hälsoprogram för år 2016

[NYHET] Nu har EU-kommissionen antagit 2016 års arbetsprogram för hälsa. Detta innebär att ansökningsomgången för 2016 har offentliggjorts.

EU:s tredje hälsoprogram sträcker sig över perioden 2014-2020 och är uppdelat på årsvisa arbetssprogram. Finansieringsmöjligheterna inkluderar projekt och tjänstekontrakt samt gemensamma åtgärder som planeras med nationella myndigheter. Budgeten för 2016 arbetsprogram är 58 miljoner euro, där denna ansökningsomgång har en budget på 9,35 miljoner euro. Sista ansökningsdag är den 2 juni 2016. 

Hälsoprogrammet för 2016 finansierar fem olika områden i denna ansökningsomgång:

  • Utbyte av exempel på god sjukvård för utsatta flyktingar och migranter.
  • Kunskapsinhämtning och utbyte av goda exempel för åtgärder i syfte att minska minderårigas alkoholkonsumtion och intensiva drickande.
  • Kunskapsinhämtning och utbyte av goda exempel för insatser för att förhindra olaglig narkotikaanvändning.
  • Stöd till medlemsstaterna och aktörer för att ta itu med utmaningen kring kroniska sjukdomar.
  • Urval av och skydd för donatorer.

 

Mer information om 2016 års hälsoprogram samt ansökningsomgången hittar ni på EU-kommissionens hemsida.

Ni kan även läsa mer om EU:s hälsoprogram på vår hemsida