Allt fler i Värmland får bredband | Region Värmland

Allt fler i Värmland får bredband

[NYHET] Utbyggnadstakten av bredband i Värmland har ökat. Det visar Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning för år 2015. Men det är fortfarande långt kvar till Värmlandsstrategins mål att hela Värmland ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Därför krävs fortsatta satsningar.

Post och telestyrelsens (PTS) kartläggning för 2015 visar att 58 procent av hushållen i Värmland hade tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) 2015. Det är en ökning med 16 procentenheter jämfört med året innan. Snittet för riket är 69 procent och Värmland återfinns fortfarande bland den halva av länen som har lägst tillgång.

Bland Värmlands kommuner har Hammarö kommit längst. Där har 79 procent av hushållen snabbt bredband, men i Eda är det bara 18 procent av hushållen. Fortfarande är det alltså en bra bit kvar till målet om att hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

De kommuner som ligger över snittet för länet,  förutom Hammarö, är Karlstad med 78 procent, Kristinehamn med 65 procent och Sunne med 63 procents bredbandstäckning.

– Det är positivt att utbyggnadstakten i Värmland har ökat men det är problematiskt att vi inte kan använda våra resurser fullt ut eftersom EU begränsar våra stödmöjligheter, säger regionråd Tomas Riste.

– En annan utmaning är att Länsstyrelsen har alldeles för lite pengar inom Landsbygdsprogrammet för utbyggnad hos fiberföreningarna. Om vi ska nå målet i Värmland behövs ett ökat stöd till fiberföreningarna, säger regionråd Stina Höök.

Under 2016 satsar Värmland stort på utbyggnaden av ortssammanbindande nät.

– Region Värmland stöttar kommunerna i denna utbyggnad och under 2016 startar en stor utbyggnad av de ortssammanbindande näten i länet, berättar Erik Larsson, bredbandssamordnare på Region Värmland.

Erik arbetar med regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandssamordnarens roll är bland annat att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor, vara sammankallande för olika nätverk och driva på bredbandsarbetet i länet. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Om Bredbandskartläggningen

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.

Kontakt: 

Erik Larsson, bredbandssamordnare
telefon: 054-701 10 39
e-post: erik.larsson@regionvarmland.se