Dialog om Värmlands kultursatsningar | Region Värmland

Dialog om Värmlands kultursatsningar

[PRESSMEDDELANDE] Nu bjuder Region Värmland in till dialog om framtida kultursatsningar. En ny regional kulturplan ska tas fram för att beskriva hur länet vill utveckla kulturlivet och kulturutbudet i Värmland fram till år 2020.

Under april arrangeras fem dialogmöten för kulturföreningar och andra intresserade. Syftet är att samla synpunkter på hur deltagandet i kulturlivet kan breddas och hur samverkan kan öka. 

Den nya kulturplanen ska ligga till grund för den årliga fördelningen av drygt 123 miljoner kronor till regional kulturverksamhet, varav 50 miljoner kommer från staten. Planen tas fram i samverkan mellan Region Värmland och kommunerna samt i dialog med regionens kulturliv.

När och var?

Måndag 4 april kl 18.00-20.30: Föreningslivet och kulturen – dialogmöte på Tempelriddaren i Karlstad

Onsdag 6 april kl 9.00-12.00: Folkbildning och kultur – dialogmöte på Molkoms folkhögskola

Måndag 11 april kl 18.00-20.30: Föreningslivet och kulturen – dialogmöte på Biblioteket i Sunne

Onsdag 13 april kl 9.00-12.00: Barn, unga och kulturen – dialogmöte på UNO i Karlstad

Torsdag 28 april kl 9.00-12.00: Mångfald i kulturlivet – dialogmöte på Karlstad CCC

Läs mer om kulturplanen och det kommande arbetet här

Bild på Ulf Nordström

Ulf Nordström

Kulturchef

Kulturstaben

054-701 10 33

ulf.nordstrom@regionvarmland.se