Resultat kring Värmländsk hälsa presenteras | Region Värmland

Resultat kring Värmländsk hälsa presenteras

[PRESSINBJUDAN] Andelen behöriga till gymnasiet har minskat medan andelen överviktiga 10 åringar har minskat till 24%. Det är några av de resultat som presenteras på Nya perspektivs seminarium där värmlänningarnas hälsa står i fokus.

För elfte gången samlas ledande politiker och tjänstemän i landstinget och Värmlands 16 kommuner till det årliga seminariet Nya perspektiv. Syftet är att öka samverkan mellan kommuner och landsting med särskilt fokus på fyra utvecklingsområden – Den sårbara familjen, Psykisk hälsa, Riskbruk och riskbeteende samt Äldres hälsa. Nya perspektiv är inte en plats för politiska beslut, men inom varje utvecklingsområde formulerar landstingets och kommunernas representanter gemensamma inriktningar och mätbara mål. Under seminariet redovisas vad som hänt för varje konkret mål inom de fyra utvecklingsområdena sedan förra årets seminarium. Resultaten varierar och vi presenterar exempel på både positiv och negativ utveckling.

Det finns även möjlighet att delta i en rad intressanta föreläsningar under torsdagen och fredagen. Två exempel är Ungdomars drogvanor – i förändring! samt Bättre liv med rätt medicin.  

Politiska styrgruppen för Nya perspektiv finns på plats, Stina Höök, Ingela Wretling, Elisabeth Kihlström, Ulric Andersson tillsammans med medarbetare från Region Värmland för att berätta mer.

Välkomna!

När: torsdag 19/5 kl.11.30
Plats: Selma SPA Sunne

Fakta Nya perspektiv
Nya perspektiv är ett samarbete mellan Region Värmland, kommunerna och Landstinget i Värmland. Arbetet, som leds av Region Värmland, går ut på att gemensamt driva utvecklingsfrågor inom hälsa, vård, omsorg och eHälsa. De olika arbetsområdena är äldres hälsa, den sårbara familjen, psykisk hälsa och riskbruk/riskbeteende.

Bild på Yvonne Lennemyr

Yvonne Lennemyr

Verksamhetschef

Nya Perspektiv

Vård, omsorg, e- och folkhälsa

054-701 10 43

yvonne.lennemyr@regionvarmland.se