500 000 kronor till kultur, hälsa och rehabilitering | Region Värmland

500 000 kronor till kultur, hälsa och rehabilitering

[PRESSMEDDELANDE] Projekt får dela på 500 000 kronor när Region Värmland fördelar bidrag till kultur, hälsa och rehabilitering.

För att möjliggöra nya initiativ och satsningar inom kultur, hälsa och rehabilitering har Region Värmland öronmärkt 500 000 kronor årligen 2015–2018 för projekt inom detta område. Syftet är att uppmuntra till projekt som kan fungera som modeller och förebilder.

Arvika, Eda och Årjängs kommuner beviljades stöd för ett gemensamt projekt med syftet att utveckla möjligheterna för deltagande i kulturlivet och eget skapande för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hagfors kommun har beviljats stöd för ett omfattande utbildningsprojekt för att ge personal på äldreboende och daglig verksamhet i kommunen fördjupad kunskap om kulturens betydelse för god hälsa. Även representanter från andra kommuner, studieförbund och Karlstads universitet kommer att bjudas in för att delta.

– Kultur är viktigt för välbefinnande och forskning visar på ett tydligt samband mellan förbättrad hälsa och deltagande i kulturlivet. Projektbidraget möjliggör nya satsningar på kultur, hälsa och rehabilitering i Värmland, säger Stina Höök, regionråd (M).

Läs mer här

 

Bild på Marie Persson

Marie Persson

Kulturutvecklare

Kulturstaben

054-701 10 49

marie.persson@regionvarmland.se

Bild på Stina Höök (M)

Stina Höök (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 12

stina.hook@regionvarmland.se