Arbetsstipendier till fyra kulturskapare | Region Värmland

Arbetsstipendier till fyra kulturskapare

[PRESSMEDDELANDE] Fyra kulturskapare får dela på 250 000 kronor när Region Värmland fördelar årets arbetsstipendier till nyskapande kultur.

Evelina Boström och Ditte Green-Petersen får vardera 40 000 kronor till Kontakt, ett dansprojekt om möten i rörelse, JH Engström får 70 000 kronor till Post industri, ett fotografiskt och filmiskt projekt, och Freï von Fräähsen zu Lorenzburg får 100 000 kronor till Välkommen till Furstendömet Lorenzburg.
Region Värmland har öronmärkt totalt 250 000 kronor årligen 2016–2018 för arbetsstipendier. Syftet är att möjliggöra nytänkande initiativ och satsningar, det experimentella och annorlunda, och projekt som kan bidra till mottagarnas konstnärliga utveckling.
Läs mer här 

Mer information:
Ulf Nordström
Kulturchef
054-701 10 33
ulf.nordstrom@regionvarmland.se